آوریل 20, 2021
زیر پایی ثابت

زیر پایی ثابت

زیر پایی ثابت زیر پایی ثابت پلاستیکی ابزاری است که با جای گرفتن در زیر پای کسی که پشت میز یا رایانه می‌نشیند، زیر پایی ثابت […]